Banene

Banene

Vi har 3 tennisbaner som ligger pent til på Strandajordet Idrettspark forbi fotballbanene. Det ble anlagt 3 grusbaner på 80-tallet og siden har en av banene blitt gjort om til en kunstgressbane. Dette har utvidet sesongen både på våren og på høsten. Grusbanene vedlikeholdes med det fastmonterte vanningsanlegget gjennom sommeren etter behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenfor banene er det også en minitennisbane p&ar