Nyheter » 2016 » August » Nytt klubbhus!

2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | April - August - September

Nytt klubbhus!

08.08.2016

Vestfossen Idrettsforening var så heldige å få en gave fra Sparebank 1 Modum i 2015 til oppgradering av klubbhuset på tennisanlegget.

Arbeidet med klubbhuset ble påbegynt sommeren 2015 og ferdigstilt sommeren 2016. Gaven dekket materialinnkjøp og oppussingen har blitt utført på dugnad. Borte er nå den gamle kiosken med knuste vinduer og på plass er et bygg som inneholder et lite lagerrom og ellers er en åpen terrasse under tak. Her er alle velkomne til å bruke krakkene, enten man tar pause i en rusletur på turstien rundt idrettsanlegget, benytter seg av frisb